*

China's Zhouzhuang becomes hot tourist destination as temperature rises

Tourists take sightseeing boats on the river in the ancient town of Zhouzhuang in Suzhou City, east China's Jiangsu Province, March 9, 2018. 

(Xinhua/Ji Chunpeng)

(Xinhua/Ji Chunpeng)

(Xinhua/Li Bo)

(Xinhua/Li Bo)

A barge-woman rows a sightseeing boat on the river in the ancient town of Zhouzhuang in Suzhou City, east China's Jiangsu Province, March 10, 2018.

(Xinhua/Li Bo)

Photo taken on March 9, 2018 shows the night view of the ancient town of Zhouzhuang in Suzhou City, east China's Jiangsu Province. 

(Xinhua/Ji Chunpeng)

Tourists walk on a bridge in the ancient town of Zhouzhuang in Suzhou City, east China's Jiangsu Province, March 9, 2018.

(Xinhua/Li Bo)

(Xinhua/Ji Chunpeng)

(Xinhua/Ji Chunpeng)