*

upload_article_image

K2學擴張句子遭質疑太深 網民:學校偷步求快人一步

難為天下父母心,家長坦言講解多次兒子都不懂做,決定「唔交住」向老師了解。

設計圖片

學童功課不時被指愈來愈難,甚至屬「超齡」程度。有家長分享兒子就讀幼稚園低班的中文功課,不但要求學生擴充句子,當中更涉及「看風景」、「可愛的」等詞語,質疑「點解K2中文功課咁似小一?」發帖家長直言,講解多次兒子都不懂做,決定「唔交住」並向老師反映。

網上圖片

有媽媽在社交群組「不願小朋友成為功課奴隸」分享兒子的中文功課,問道:「係咪我有問題,點解K2中文功課咁似小一?」照片所見,該份功課是低班句式練習的工作紙,要求學生將句子擴張,將括號內的詞語加入句子的適當位置,例句如:「香港濕地公園有貝貝」,括號內詞語則為「可愛的」,改寫後變成「香港濕地公園有可愛的貝貝」。

設計圖片

至於其他句子中,不乏對K2學生較深,而且筆劃較多的詞語,例如:「看風景」、「可愛的」、「山頂」等。相中可見,工作紙上有被擦膠擦過痕迹,相信學生有嘗試完成句子,但最終未有完成。發帖家長謂:「講極阿仔都唔明要點做,所以決定同老師傾下,唔交住!」

網上圖片

大多數網民直斥該份功課太深奧,批評是揠苗助長,「根本就係小一功課」、「 K2?傻的嗎?」、「我個女小一下學期學嘅嘢」、「小一先做嘅最兩年就要迫成咁!遲啲PN就學寫字啦!教學真係有病」。

另有網民認為,「K2要寫呢啲字都唔啱啦,仲要重組一句句子」,亦有家長質疑功課違反幼稚園教育指引,建議樓主向教育局舉報,「教育局叫K1畫下線條,K2先好寫字,但d學校呢……間間都偷步,但求快人一步。」

不過,亦有網民直言,校方有時時滿足部分家長,「係比正常深咗啲 , 不過有好多家長鍾意, 仲會寫信比學校要求多功課及深啲」,建議樓主如認為不適合子女,應盡快轉校。