*

upload_article_image

秘拥15亿身家 祥嫂留四大未完心愿

据知遗产会分给祥嫂四名子女,以及洪家亲人。

已故粤剧名伶新马师曾(邓永祥)的遗孀祥嫂(洪金梅),于7月2日在养和医院,因肺癌离世,享年74岁。据悉,祥嫂在生时,曾有四个未圆的心愿,除了兴建新马师曾纪念馆、兴建老人院及推出自传之外;其闺密黄夏蕙又透露,祥嫂的最大遗愿,便是希望葬于寓所“永祥苑”的荔枝树之下。

已故伶王新马师曾的遗孀、人称祥嫂的洪金梅,于七月二日因肺癌病逝,享年七十四岁,而她就留下四个未完的遗愿。(《东周刊》图片)

据《东周刊》报道,祥嫂生前与子女由于争夺亡夫4.2亿元遗产打官司,两代关系一度非常恶劣,但有估计她秘拥约15亿元身家,其遗产仍会分给四名子女:邓兆尊、邓兆荣、邓翠玉(邓小艾)和邓碧玉,以及洪家亲人;而她最疼爱的长子兆尊,有传更会分得最多。

2006年,几名子女出席祥嫂61岁的寿宴,被指关系破冰,一家人一笑泯恩仇;席间,祥嫂与兆尊更握手给传媒拍照,可惜良好关系并不稳定。(《东周刊》图片)

对于子女与财产看法的改变,祥嫂两年前公开剖白,因受到好友鲁芬突然离世,而有所顿悟。除将财产分配妥当,她亦透露自己最大心愿,就是将其面积三万呎的寓所“永祥苑”,辟作“伶王新马师曾艺术纪念馆”,并会遵照政府的规定,以合法手续申请建馆。她准备将祥哥生前的演出资料、影像、图片放在馆内,作为纪念祥哥的一生艺术成就,亦不枉她陪伴丈夫走过半世纪的奋斗之路。

兆尊及小艾近年经常约母亲见面,关系唔错。

而作为“慈善伶王”的遗孀,祥嫂跟祥哥一样善心爆棚。原来,她生前还打算捐出名下新界的一幅地,兴建老人院,以供圈中年老无依的前辈居住。据其多年好友邵音音表示,祥嫂生前曾叫她帮手筹办老人院的事宜,奈何善举尚未达成,祥嫂已撒手尘寰,难免令人惋惜!

资料图片

据悉,一生传奇的祥嫂,生前还有计划推出自传,当中包括她年轻时于夜场工作的逸事,以及自揭裙下之臣多不胜数。除了祥哥之外,原来谢贤与邵逸夫亦曾十分欣赏她,不过在芸芸追求者中,祥嫂最后选择了当时并不十分富裕的祥哥,全因受到他乐于助人的善心打动。

祥嫂洪金梅是祥哥新马师曾的第四任妻子,两人于1962年开始同居,共诞下四名子女:邓兆尊、邓兆荣、邓翠玉(邓小艾)及邓碧玉,直至1992年,祥嫂和祥哥才正式结婚。(《东周刊》图片)

此外,据其数十年闺密黄夏蕙表示,祥嫂于去年十月曾向她透露心中最大遗愿。夏蕙姨直言祥嫂希望在离世后,葬于“永祥苑”的荔枝树下,“祥嫂话‘永祥苑’系佢永远嘅归宿,就算死咗都想一直住喺度,里面又有灵位供奉祥哥;同埋,佢又打算将呢度改建为纪念馆公开展览,所以如果葬喺度,就等如同祥哥永远一齐。仲有,佢葬喺度,咁间屋就唔会有人买,就可以永远保留,佢有呢个心愿。”

黄夏蕙(左)称祥嫂希望葬于永祥苑的荔枝树下。资料图片

问到祥嫂的安葬地?翠玉表示稍后才公布,再追问他们会否安排祥哥与祥嫂合葬?兆尊则说:“我谂唔系咁容易,又要起又要凿烂嚿云石。”(《东周刊》图片)

更多娱乐消息,请看东周网:https://eastweek.my-magazine.me/main/entertainment