*

upload_article_image

意外堕海撞断肋 余安安开始慢动作人生

祝早日康复!

60岁余安安日前由家佣姐姐傍实出席新片《失踪》首映礼,原来之前她曾意外堕海,“堕海后翻咗几个筋斗兼撞断咗几条肋骨。”但问到详情,安安姐话断了片忘记了,因为受伤后晕了,过了一段短时间才醒,有知觉时已被送院。经此一役,安安姐和戏里戏外仔女关系更紧扣,两个亲生囡囡多了回家陪她食饭,“阿囝”凌文龙及“阿囡”钟欣潼(阿娇)就送上温暖的问候。

因为受咗伤,安安姐要开始慢动作人生。

安安姐受访期间要垫住个背嚟坐。

处于康复期的“索妈”余安安精神爽利,但因为受伤无得做运动令她“箩箩挛”!安安姐话最初剧痛:“唔可以大笑,咁会chok亲肋骨,尤其咳嗽,𠮶啲痛足以令到人喊。家行路都变得生硬,要揾个咕○臣顶住个背坐,其实我系个好心急嘅人,平时动作好快,家成日畀人闹我要放慢啲,但好怕变咗慢动作咁,好彩两个女好生性,多咗返嚟陪我,家佣姐姐多年嚟系我生活上好拍挡,好知我有乜需要,有佢哋就唔怕冇人照顾。”

安安姐喺60岁生日派对翌日受伤,当晚派对上同两女玩得好开心。

平日做开运动的安安姐身形体格都好Fit,因此,康复进度理想。

而戏中仔女凌文龙及钟欣潼都好关心安安姐,相距16年再同阿娇合作,安安姐大赞变成人妻的阿娇无咗当日份稚气,反而添上成熟,好识得照顾人:“有乜靓嘢佢会介绍畀我,好sweet。我哋会倾吓套戏,交流得几好,好有火花,今次见到佢有内心戏。反而同阿囝小龙得一分钟对手戏,但两人好珍惜呢分钟演出。”她又指跟戏中一众“囡囡”如阿娇、文咏珊及薛凯琪关系不太好,但戏外却好亲蜜,而且她脚头好,阿娇、JM同样嫁得好,只等紧Fiona的好消息。

片中安安姐同阿娇有好多嘈交戏,好有火花。

安安姐见证JM嫁得好。

安安姐等紧Fiona的好消息,但唔会畀压力催促她。