*

upload_article_image

罗仲谦曾为老婆冬天跳海 汪明荃:杨怡几任性㗎

好大勇气!

罗仲谦跟老婆杨怡于2011年合作剧集《On Call 36小时》挞著,拍拖5年后于2016年结婚,至今恩爱如昔。

森美谂歪不停笑,被阿姐拍打嫌嘈。

罗仲谦在昨晚播出的综艺人节《娱乐大家》真假话题环节自爆“曾为追女仔深夜冬天跳海”,被问是否杨怡时,他都拒答;但主持人汪明荃(阿姐)开口问,他就乖乖回答“系”。

罗仲谦上《娱乐大家》节目。

谦仔说当时在港岛一个沙滩:“佢大我,又睇唔出我真系咁大胆跳”,阿姐即谓:“杨怡几任性㗎,佢做过我个女”;当得知阿怡当时答应谦仔肯跳就做他女友,阿姐再谓:“咁抵啦你,又识游水,教练嚟嘅,难唔倒你”。

罗仲谦自爆当年冬夜跳海追求杨怡被拒,汪阿姐听得问得好肉紧。

罗仲谦除净内补跳落海由沙滩游出浮台,并大叫:“可唔可做我女朋友?”阿姐续问:“你上咗嚟佢满唔满意你做法?”罗仲谦说:“最蚀底...唔知佢满唔满意...”这时有人笑说“冷缩热胀”,坐在阿姐身旁的森美就想歪不停在狂笑,阿姐忍不住出手打森美说:“咪嘈啦!”

罗仲谦和杨怡久不久就在社交网放闪。

阿姐再问:“佢有冇应承?”谦仔答:“冇。(有冇后悔?)有,谂返系好危险,因为冇救生员。”总括阿姐都信罗仲谦讲真话,并强调:“佢真系好钟意阿怡。”

罗仲谦和杨怡久不久就在社交网放闪。