*

upload_article_image

逾百人英领馆集会 促终止《联合声明》重新治港

有人挥动港英龙狮旗。

反修例、反警察的示威冲突持续半年,有团体晚上在金钟英国驻港总领事馆外集会,促请英国国会终止《中英联合声明》,有过百人参加。有人挥动英国国旗及港英龙狮旗。

参加者挥动英国国旗或港英旗帜。

参加者要求英国废除《联合声明》

参加者要求英国废除《联合声明》

参加者要求英国重新管治香港。

参加者要求英国重新管治香港。

参加者要求英国重新管治香港。

参加者要求英国重新管治香港。

参加者要求英国重新管治香港。

大部分人身穿黑衣或戴上口罩,手持英国国旗,有人高叫“香港独立”口号。有参加者扬言,终止《中英联合声明》后,中国就会丧失对香港的管治权,要求英国重新管治香港。