*

upload_article_image

获陈豪夫妇朱千雪提早贺牛一 刘倩婷望为囡囡添细佬妹

希望Sandy梦想成真!

本月24日为李丞责博士太太刘倩婷(Sandy)的34岁牛一,因为撞正年三十晚,一班老友如陈豪夫妇、朱千雪及岑杏贤提早与Sandy贺寿。问到索妈的生日愿望,她说话开心和平同健康最紧要,另亦希望快四岁的囡囡李仟辰开心,开心方法之一就是为她添个细佬或细妹,并笑言,“考虑中,要问老公先,但佢呢期好忙,仲未覆我。”

Sandy嘅生日愿望系帮开始大个嘅囡囡添个细佬或细妹。

过年前后,李博士都好忙,近日又要帮TVB做节目。

年三十晚加牛一,Sandy话本来要做Live节目,但好彩可以录影先,所以有时间同家人食饭之余还可以同朋友一齐庆祝,“等囡囡瞓咗可以同朋友玩吓啦。”

朱千雪同岑杏贤就请李太去酒店食饭。

Sandy同朱千雪以前都系做Finance嘅工作,所以特别好倾,问到当日食咗啲乜?Sandy话唔记得,因为倾偈多过食嘢。

问到李博士有否透露少少买了什么生日礼物?Sandy表示有时间食餐饭已经好好,不要嘥钱。之后恨追B的她还笑言:“希望佢可以送份礼物畀个女。”Sandy表示以前一直是“一Child会长”,但囡囡慢慢大就开始动摇,心谂是否可以追多个。

李博士夫妇同陈豪夫妇真系好老友,互相替对方庆祝生日。

提到老友陈豪夫妇、朱千雪及岑杏贤跟她食生日饭,Sandy非常开心,“我无刻意提自己生日,连FB都无写生日日期,但好Close嘅朋友会记得我生日,一齐切蛋糕。”问到有否收到特别嘅生日礼物,Sandy即说,“其实佢哋肯抽时间同我食饭已经系一份好珍贵嘅礼物。”Sandy特别提到陈茵媺,“佢囡囡同我囡囡出生争一个月,所以我哋经常一家人见面,过年都会去佢屋企拜年,Aimee系一个好有心思嘅人,见到佢好开心。”

陈豪夫妇贺刘倩婷牛一,两家人一齐食法国菜。

刘倩婷经常带囡囡同陈茵媺一家一齐玩。