*

upload_article_image

任达华遇袭后康复良好去还神 坦认患人群恐惧症

华哥新年愿望必定是出入平安,身体健康!

64岁肖羊的任达华于去年3月底先在红隧出口发生的4车交通意外中被撞车,幸有惊无险;及至7月底喺中山举行的商品活动上被凶徒用刀刺伤腹部和右手四指,停工休养半年,伤得较重的右手已差不多痊愈。趁住猪年年尾,华哥精神爽利到天后庙诚心还神,还作福望全世界人都身体健康及开开心心,他搞笑说:“歌仔都有得唱啦,‘每天开心多一些嘛!’”但华哥坦承,经历无妄之灾后留下永不磨灭的阴影,自爆努力克服紧人群恐惧症!

鼠年愿望,任达华当然想出入平安,不要再有意外啦。

任达华出名好人缘,意外发生后即有朋友代他去拜神作福,祈求华哥能度过难关。经两次手术,目前右手只差小小未能完全紧握拳头,可幸受伤的神经线没有影响到活动能力,进度相当理想,所以华哥可以亲身去还神。当日华哥现身天后庙令菲律宾华侨庙祝吃一惊,庙祝安慰华哥说:“唔怪得啦,肖羊喺猪年受凶星白虎、羊刃影响,犯小人、是非,容易受金属所伤,不过,拜咗神就一切顺利,不过,肖羊喺鼠年犯太岁,记得喺2月5日后嚟摄太岁,摄完就冇事㗎嘞,十几年前黎耀祥都嚟拜过神,之后发展得好好。”华哥喺庙祝指导下点好蜡烛兼上香诚心还神,又跪拜白虎,完成后用菲律宾话多谢庙祝,Nice到爆。原来华哥甚少去拜神,不过,坚持作为中国人要尊重及认识中国传统习俗,如同礼貎地打个招呼,亦会向囡囡任晴佳讲解。

华哥闭目诚心还神。

华哥形容去年系受伤嘅雀仔,痊愈后继续飞翔:“虽然去年系出咗少少意外,拍少咗戏,但要正能量去睇,其实自己运气都唔系好差啫,难得可以放长假陪吓屋企人,系拍戏40几年嚟第一次,呢次体会到陪伴家人、朋友、甚至邻居嘅重要性,哈!家每日都好开心,好珍惜,过去就由得过去,做人点都要向前行,暂时我未拍到动作戏,而且右手慢过左手半拍弹唔到琴,不过就好想打乒乓波,应该帮到手腕同关节复元。”

庙祝指导华哥如何还神。

当问到中山意外可有留下阴影时?华哥想了想坦承有:“呢个阴影系一世嘅,尤其喺人群之中好难会冇,唯有用多啲正能量尽快抹走佢,不停要提示自己去面对同克服,做人点都要向前行,要继续拍戏、睇戏、行街同食饭,唔好害怕同畏缩。”至于新年愿望,追问系咪想出入平安时?华哥哈哈大笑道:“2020梗系‘易赢易赢’,最重要系正能量多啲、和谐、开心啲,唔好咁执著,要包容多啲、世界和平、身体健康要做多啲运动,等体能极致啲就可以出外旅行,开心体验充满色彩嘅世界,每天开心多一些!”

还神第一步先点香。

华哥跪拜白虎,求赐平安。

华哥已差不多康复,只差右手少少未能完全紧握拳头。

中山遇袭受伤后,华哥入院接受治疗时仍乐于跟医护人员影相。

尽管再返内地工作,沿途有跟途人打招呼,原来华哥存在好大心理阴影。

意外受伤后,华哥停工休养半年,多了时间陪家人。