*

upload_article_image

亲戚爆有荷兰血统 唐诗咏:唔好再问我个鼻点解咁高

开心大发现!

唐诗咏今个新年有大发现,活了38年,连自己原来有荷兰血统都不知道,终于因为新年同亲戚倾偈,才得知她嫲嫲是荷兰和印尼混血儿,所以她爸和她都生有高鼻子。

网上图片

网上图片

诗咏大年初一(25日)晚在社交网站发文:“新年最好就系同亲戚朋友倾吓计(偈)你会发现好多嘢。亲戚:妹妹,真系靓,似爸爸;亲戚B :个鼻最似;我:爸爸又唔系鬼佬点解个鼻会咁高;亲戚C: 你嫲嫲系荷兰加印尼,你个鼻实高㗎㖞;我:吓?唔系啩,我系福建加印尼加荷兰混血....................;爸爸:乜你唔知嘅咩? 我冇讲咩,唔系好记得,食咩甜品?我要合桃露;我:#新年新惊喜#唔好再问我个鼻点解咁高#荷兰鼻#系咪有DNA测试#我想试吓#NT”。

网上图片