*

upload_article_image

太入戏搞到发恶梦 Aka发梦妹妹要离开爆喊

Aka直言当时真系好惊!

刚于2月15日度过33岁生日的女子组合Super Girls(SG)队长赵慧珊(Aka),其主演的微电影《最好的礼物》今日(17日)于网络上正式推出!微电影中,Aka首次与同公司的余洁滢(Zoe)合作,饰演充满妒忌怨恨的两姊妹。

Aka与余洁滢合作,饰演充满妒忌怨恨的两姊妹。

Aka表示拍摄时心情长期处于低落和波动,充满挑战性。她透露戏中受到妹妹多次伤害︰“故事系讲妹妹出于妒忌,佢多次伤害我同欺负我,令我好心痛同伤心。”

赵慧珊

对Zoe演出她的妹妹,Aka大赞对方“得意”,拍摄后二人也变得熟络。Aka说︰“佢真系好得意,我成日谂要唔要谂住我现实中的妹妹去代入佢,但当见到佢,就好钟意佢,好快投入,当咗佢系我妹妹咁。”

赵慧珊

赵慧珊

现实中与妹妹感情要好的Aka,直言靠朋友分享的经历去代入,“现实中我同妹妹感情好好,不过身边朋友同屋企兄弟姊妹关系都未必咁好,有听过佢哋嘅经历,所以好快代入角色。”她又谓太入戏曾发恶梦︰“试过发梦妹妹要离开我,我第一次喊到收唔到声,起身仲喊紧,我打畀我妹妹,话我发梦佢要离开我,佢反应系‘you are so sweet’,不过当时真系好惊。”

赵慧珊拍戏爆喊,现实中发梦也喊到收唔到声。

Zoe就透露与Aka在树林拍摄“摊牌”一幕后病倒,表示︰“当时系凌晨时份,而且好冻,又著高跟鞋,山路唔平,结果最后病咗,有少少伤风,导演都病咗。”

赵慧珊、余洁滢

问到现实中有否曾与家姐余香凝闹得不快,甚至出现妒忌怨恨?Zoe说︰“大家实有闹交,但好快冇事,因为佢始终为我好,唔会做伤害我的事,所以唔会似微电影入面咁。而且大家由细到大一齐生活,有一排唔见都会挂住对方,会觉得冇人同我倾心事,我应该做唔到戏入面咁狠心。”

余洁滢

余洁滢与家姐余香凝