*

upload_article_image

吴彦祖Lisa S.结婚十周年 网上发文冧老婆

好恩爱。

网上图片

今日(6/4)为吴彦祖与太太Lisa S.结婚十周年,吴彦祖在社交网站分享当年与太太在南非森林的结婚相,他更以英文留言老婆:“十年前嘅今日,我哋喺南非森林结婚,我哋结咗婚十年,但一齐咗已经十八年!呢个旅程太美好喇!多谢你成为我嘅伴侣、我嘅光、我最好嘅朋友同埋我哋小朋友嘅妈妈,我爱你。”相信老婆看到留言会甜到入心。

网上图片

当年吴彦祖与Lisa S.在南非低调结婚,相隔三个月后才在香港补办派对与朋友庆祝。吴彦祖于其他访问曾透露,当初与Lisa S.时因于家庭观念有分歧,他本身喜欢小朋友,但当时太太就相当厌恶小朋友,就连抱一下都抗拒。不过其后相处下来,Lisa S.就慢慢变得对小朋友有好感,吴彦祖亦因此开始想与她共渡下半生。

网上图片

至于两人选择于南非结婚的原因,吴彦祖曾表示南非是他爱上Lisa S.的地方,当初两人拍拖时初次到该地旅行,他就爱上了南非与Lisa S.。他认为可以与Lisa S.共度余生,当年他们在南非的旅行相当简单,没有任何现代科技产品,两人24小时都在一起,令他觉得这是一段真挚的爱情。

网上图片

两人婚后育有一名囡囡,虽然他们甚少让囡囡于公众面前曝光,不过他们有时都会在社交网站分享家庭照,可见两人爱情家庭事业均十分美满,令人羡慕。