*

upload_article_image

连推3首风格不同剧集歌曲 郑俊弘视为新挑战

陆续派新歌。

郑俊弘(Fred)日前为剧集《十八年后的终极告白》主题曲《告白》拍摄MV,Fred最近越战越勇,连续有3首剧集歌曲推出,而且每首歌都有很不一样的风格,“其实录音时唔会知道歌曲几时推出嘅,我都估唔到最后系接连推出,同事通知我要安排拍MV都笑住话‘阿郑生,又系你㖞!’真系好惊喜。”

Fred日前为剧集《十八年后的终极告白》主题曲《告白》拍摄MV。

今次《告白》比较暗黑风格,配合剧集主题,“有啲朋友留言话听完首歌完全feel到剧集𠮶种神秘深沉,好带动到睇剧嘅情绪,今年已经有4只唔同曲风嘅歌推出,我自己都钟意唔同嘅尝试,对我系一个挑战,好开心大家都钟意。”

Fred连推3首风格不同剧集歌曲,视为新挑战。

Fred最近忙于新剧《陀枪师姐2020》的拍摄,未能抽很多时间出动宣传歌曲,不过他请大家放心,他会勤力做多些网上宣传,“最近出多啲歌都系好事,大家就乖乖留喺屋企听我啲歌,我一有时间就会上网同大家互动,大家如果有咩意见都可以透过网上留言俾我。”

MV去了森林拍摄,配合歌曲暗黑风格。

资料图片