*

upload_article_image

成功验证跑步撞到发哥 汤怡:传说中系真

非常幸运!

网上图片

周润发一向积极行山锻炼强壮体魄,不少艺人或市民有时都会野生捕获到发哥的踪影。近日,艺人汤怡与一众好友跑步回程时巧遇发哥,于是把握机会合照,令汤怡惊喜又开心!

网上图片

汤怡说︰“除咗马拉松以外,我真系未试过晨早5点起身跑步瞓醒果刻落紧劲大雨 ,但大家都话照跑,既然大家意志咁强大 ,我又第一次跟跑。放飞机好似唔系咁好所以即刻弹咗起身,天公造美,全程无雨之余,回程时迎面撞到发哥!系!系发哥!同佢high five咗仲讲咗句早晨添哗!原来传说中跑步跑山可以撞到发哥 系真嫁!多谢周家怡带我去玩 。”

网上图片

网上图片