*

upload_article_image

何雁诗短裙擘腿整陶瓷 作品形状怪怪地

两位好姊妹赖慰玲同蔡思贝都有份一齐整。

何雁诗自私约蔡思贝和赖慰玲去上陶瓷班。

三人制作前影合照。

何雁诗与蔡思贝(Sisley)、赖慰玲(Winki)、陈嘉寳(Anjaylia)、吴嘉熙和陈滢好老友,6人经常约埋出街、饭聚,不过昨日何雁诗竟撇甩3位好姊妹,自私约Sisley和Winki去上陶瓷班,事后她于社交网贴出三人合照,并写道:“Our first pottery class together! 充满住艺术气息,原来做陶瓷比想像中困难好多!!! #pottery #soartsy #文艺气息浓厚 #攰到呕 #但系爽 #sisterhood #geturhandsdirty”Winki亦留言表示好有挑战性,而冇份去的、Anjaylia就要求Po出制成品,但何雁诗却Hea答:“就系咁啦。”真系多谢晒!

何雁诗擘晒腿咁搓陶瓷。

何雁诗擘晒腿咁搓陶瓷。

不过,睇见穿短裙的何雁诗擘腿搓陶瓷,并将手上泥磋成条状,有曳曳的网民就问她系咪整“Naughty toy”,亦有人尴尬留言:“个形状......”何雁诗则笑爆回复:“系要整高佢再禁(揿)扁㗎。”