*

upload_article_image

有囝囝陪睇剧本 新手爸爸陈山聪快乐晒命

超甜画面!

网上图片

做咗七日老窦嘅陈山聪好忙,忙为新剧《超能爸爸》开工,又要忙凑仔,好彩囝囝Jaco好乖,会静静陪爸爸睇剧本。一个有爸爸喺身边好安心,一个就可以摸住囝囝嚟背剧本,苦事都变乐事。

网上图片

网上图片

网上图片

另外,Jaco出世后收咗好多礼物,有衫仔又有毛毡,全部都好靓,小朋友真幸福。