*

upload_article_image

上年冠军黄嘉雯卸任在即 睇旧相安慰自己当飞咗

有相睇都好吖...

香港人近年其中一个重要娱乐肯定系去旅行,有人可能一年甚至去几次外地旅行,但面对疫境,大家唔好话去外地旅行,连踏出家门都唔容易,唯有重温大堆旅行旧相自我安慰一下。今次就轮到港姐冠军黄嘉雯,卸任在即嘅佢,贴咗辑泳衣相,仲简单留言咁话系错觉

2019年港姐冠军黄嘉雯 (资料图片)

黄嘉雯就系用呢辑相,当自己飞咗去峇里岛。

黄嘉雯呢排放咗好多唔同风格嘅性感相,呢辑就扮牛女。

当然水着呢种风格,大家一定受落啦!

佢写话:“illusion#飞左(咗)转巴厘(峇里)岛#之前影左(咗)好多相#旧照一堆#睇左当去左(咗)”一睇就知都系玩紧自我安慰啦!