*

upload_article_image

短裙女中环绕道赤脚行走惹热议

女子在管道内的石壆上赤脚行走。

行车隧道车来车往,一般都会禁止行人进入。网上流传一张图片,见到一名身穿白色上衣短裙的女子,在中环绕道管道内的石壆上赤脚行走,但未知女子是在东行或西行管道方向。

短裙女中环绕道离奇行走。网上图片

不少网民都认为女子十分危险,“佢似乎想过返海,同佢讲好危险叫佢上车,车返佢返起点果边,先掉低返佢”、“佢系咪比人踢落车”、“咩事都好叫咗佢上车先啦...好危呀”。