*

upload_article_image

胡鸿钧新碟包办一半作品 谦称创作歌手受之有愧

谦虚。

胡鸿钧日前上节目《StarTalk》,接受许文轩访问。

胡鸿钧(Hubert)日前作客TVB娱乐新闻台节目《StarTalk》,接受主播许文轩(Edmond)专访,大谈再推出新碟感受。Hubert说:“今次出碟感受好深,一来经历咗上年喺音乐上嘅休息,再加上之前拍剧受伤,所以有一种重新出发嘅感觉,休息嘅时候可以畀时间自己同自己倾计,更清楚知道嚟紧条路可以点行,或者以往发生嘅事有咩做得唔够好,可以点改善。”

胡鸿钧。

胡鸿钧。

胡鸿钧

谈到今次唱片参与度高,更加有一半作品属其创作,成为真正的“创作歌手”,Hubert说:“创作歌手呢个名真系当之有愧,自己唔系创作出身,亦唔系以创作歌手姿态入行,所以呢条路都系慢慢摸索中,𠵱家努力学习同创作。”问到新专辑中的歌曲唱腔有所改变,Hubert直认不讳,他说:“参加比赛出身嘅歌手,好多时都会有Show Off嘅腔口,而家听返觉得有啲造作,同埋𠵱家后生嘅歌手同埋个潮流,唱𠮶时都唔会太Over同唱得太用力,佢哋唱得好舒服,但有好多情绪,亦有技巧,我同监制商量后决定将把声放轻好多,我都系一路学一路录。”