*

upload_article_image

忆亡母感触落泪 田蕊妮深切体会生死无常

田蕊妮表示爱猫Momo的离世亦令她再次上了生命的一课。

田蕊妮接受香港电台第二台音乐节目《音乐说》主持王耀祖访问,细诉五味人生的转变。演员身份最为人熟识的田蕊妮原来细个另有梦想,“我细个冇谂过做演员,同其他小朋友讲我想做model,但我𠮶时好肥,被佢哋笑我只可以卖孕妇装,搅到自己都冇自信。”

田蕊妮接受香港电台第二台音乐节目《音乐说》主持王耀祖访问。

观看相关影片按以下画面:

谈及人生与音乐的渊源,田蕊妮定必要数到田爸爸,由于爸爸是邓丽君歌迷,偶像歌曲成为伴随她成长的儿歌,三岁的田蕊妮已能唱出整首《月亮代表我的心》,“因为由细到大我都钟意唱歌,系受爸爸嘅薰陶,觉得自己唱歌好叻,后来就系爸爸叫我参加歌唱比赛而入行。”

由于爸爸是邓丽君歌迷,所以田蕊妮三岁已能唱出整首《月亮代表我的心》。

田蕊妮自言自小性格高傲,常靠直觉判断别人,让初相识的人都为之却步,然而老公杜汶泽让她改变不少。胜出歌唱比赛后,她被公司投闲置散两年,直至完成中五毕业,公司却安排她参演剧集,“我最初好反感,我明明系歌手点解要我做戏。第一日埋位,导演叫我喺厂内望住个天有雀仔飞过,我反问佢‘冇雀仔㖞’,佢要我靠自己想像,但冇人教过我应该点做。”

田蕊妮、王耀祖

田蕊妮感激当时导演很有耐性,没有要求换角。后来有同事着她去认识杜汶泽,指对方是个戏痴,非常乐意分享演戏心得,“我喺亚视识阿泽𠮶时,对做戏完全冇概念,我又唔钟意睇戏,但佢每一句说话都离唔开做戏,系佢带我了解戏剧嘅世界。”

而启发田蕊妮学懂享受演戏,该是剧集《纵横四海》首次合作的前辈叶德娴,“Deanie姐同我讲‘一个演员系冇样㗎,只要你投入饰演,每一个人都能够成为发光体。’我𠮶刻突然好似打咗支(强心)针,决心我要做发光体。”

16年田妈妈病逝,令阿田相当难过。

去年,田蕊妮推出歌曲《最亲》献给天上的母亲,她接受访问时谈到亡母仍不禁落泪。她有感母女之间关系既爱亦矛盾,甚至某天突然察觉父母年老的一面时,心理上都未能接受,“我觉得我太唔体谅阿妈,有时只觉得自己接受唔到佢老,接受唔到佢身体有问题。我仲以为佢有疑心病,所以乱谂嘢。”

提到离世的母亲和爱猫,阿田不禁落泪。

直至母亲确诊癌症,让田蕊妮学懂接受现实,珍惜还能共处的时光,让她上了宝贵一课,“妈妈畀咗个经验我去明白,要学习聆听。而家就算奶奶或爸爸同我讲咩,我都会尽量去了解老人家嘅谂法。佢亦令我真正体会到咩叫生老病死,系人生必经阶段。”

阿田的爱猫Momo月前突然心脏病离世。

谈到爱猫Momo月前突然病逝,田蕊妮再次上了生命的一课,她首次开腔忆述当日经过,“Momo嘅离世教识我咩系无常。成件事好突然,我当时仲同佢倾紧偈,赞佢好靓、好可爱,下一秒佢突然就心脏病发,嘭一声就瞓低咗,好似做戏咁。原本好温馨嘅画面,下一刻我就揽住佢叫‘唔好呀!’”当时她感觉全世界仿佛停顿了,不断盼望能时光倒流,但现在已能释怀。