*

upload_article_image

《阿爷》星马外景取消 李家鼎煮到手软幸与阿谭有火花

阿谭话厨艺了得的鼎爷,最爱竟系食饭

由李家鼎(鼎爷)和谭玉瑛(阿谭)主持的《阿爷厨房》近日来到第五辑,两位拍档本来今辑将会出埠到星马拍摄外景,但因疫情影响不能成行,只能留港拍摄,鼎爷大呻因而要煮多好多味𩠌,直言煮到手软,好彩同阿谭拍摄好有花火。阿谭向《头条新闻》大赞鼎爷能够拍极都有货,𩠌菜永冇重复,除了天份,还有他好学不倦的性格,而她更踢爆厨艺了得的鼎爷,最爱竟然是食饭。

鼎爷和阿谭合作4年,鼎爷坦承视阿谭如女儿爱锡。

鼎爷透露,原先节目计划到外地拍摄,因疫情令计划被迫取消,“主力香港拍辛苦好多,原本我哋喺新加坡再过马来西亚,可能去埋泰国,但万一有工作人员濑嘢点算呀!?同埋大环境预计唔到,不过,出去拍真系写意好多,𠵱家喺厂时间耐咗,讲多咗嘢之外,每集都要煮多个𩠌先搞得掂,真系煮到手软㗎!”

因疫情主力留厂拍摄,令鼎爷和阿谭在节目倾偈时间多了。

鼎爷觉得幸好同阿谭拍档好有火花,“做节目唔可以死咕咕,要有啲生气,所以我哋成日顶咀。”阿谭笑言这份工作是笋工,好多同事都好羡慕,“返亲工都有人见到我咁讲,因为我每次着住呢套衫,代表我又入嚟食好嘢嘛!佢哋通常话好羡慕你咁多好嘢食,仲要喺街食唔到㗎嘛!”最难得节目已拍到第五辑,但鼎爷的菜式从不重复,他解释团队有份度,“佢哋会问好似有个咁嘅𩠌,你识唔识?我就会醒起番。”阿谭补充:“同埋同一个食材,佢都会研究好多唔同整法,又会睇番人哋食完反应去改良,所以可以源源不绝。”

节目中,鼎爷和阿谭齐齐大叹新鲜靓鸡菜式。

鼎爷和阿谭去揾新鲜靓食材。

疫情下减少去人多地方拍摄,两人改到农场拍摄。

疫境下鼎爷旗下食肆生意大受影响,但早前照跟囝囝李永豪开新店。

鼎爷本来跟谭玉瑛到星马拍《阿爷厨房》第五辑外景,因疫情被迫取消,他大呻在厂拍摄煮𩠌煮到手软。

跟了鼎爷多时,阿谭承认厨艺确实有进步,“我最叻整咸鱼煎肉饼,我不嬲都好钟意食,跟佢学咗知道啲肉系要加啲水落去先至滑嘅。”阿谭食得多鼎爷手势,但暂时对方未试过她厨艺,“我整过羊架畀佢食,但佢怕羊肉嘅羶味唔肯食,同埋佢其实最钟意食饭㗎!”鼎爷就解释:“睇住人哋食我整嘅嘢已经好满足,唔使点畀𩠌我都得。”