*

upload_article_image

郑中基入围叱咤男歌手5强 连推开心歌为找数

Ronald话之后仲有拿手嘅惨情歌

郑中基(Ronald)主演的ViuTV原创剧《暖男爸爸》上月播毕,Ronald更凭剧集主题曲《My Only One》打入《2020叱咤乐坛流行榜颁奖典礼》“我最喜爱的男歌手”最后5强同姜涛及陈卓贤等后辈争奖。此歌由西班牙歌曲改编而成,歌词以爱为题,Ronald过往以惨情歌作品深入民心,今次如此Sweet,他笑言很少有:“碰巧遇上《暖男爸爸》需要Sweet的主题曲,因此一拍即合,开心之余亦多谢Fans支持。”

影片截图

郑中基惨情歌作品深入民心,《暖男爸爸》其中一首插曲就是由方皓玟翻唱的《我代你哭》。

郑中基入围《2020叱咤乐坛流行榜颁奖典礼》“我最喜爱的男歌手”最后5强。

郑中基入围叱咤并再度推出开心歌找数,不过之后佢又出惨情歌嘞。

Ronald又自爆手头上处理紧另一首歌《玩咗先至瞓》,但原来一连推出两首开心歌是为了找数:“曾经应承过唱开心歌畀大家听,因为好多歌迷都话我啲歌太惨,次次都系失恋先至去K房唱,但热恋嘅时候就冇乜歌可以唱,所以出两首开心歌其中一个原因就系找数!不过接住都有一首即将制作嘅惨情歌,亦有电影主题曲,都系惨惨哋⋯⋯所以就先带两首开心歌畀大家,先甜后苦啦!”