*

upload_article_image

刘倩婷35岁生日宣布陀B八个月 李丞责为老婆影大肚靓相

恭喜

去年10月,本报已独家报导著名堪舆学家李丞责博士如愿以偿,跟结婚8年,09年港姐冠军刘倩婷(Sandy)追牛B成功,Sandy也在李博士陪同下现身公开活动,穿平底鞋的李太明显肚凸凸,目测已佗B五个月。

35岁生日报喜佗B八个月 刘倩婷晒李丞责操刀大肚靓相

老公李博士镜头下的老婆

35岁生日报喜佗B八个月 刘倩婷晒李丞责操刀大肚靓相

李太笑言老公影相技术系咁上下。

今日是李太的35岁生日,寿星靓妈趁机贴出大肚靓相公布佗B八个月的喜讯,大肚相意境好高,相中的Sandy肥肚唔肥身,手脚纤幼,面仔仍然好尖,绝对系靓靓大肚婆。

35岁生日报喜佗B八个月 刘倩婷晒李丞责操刀大肚靓相

除咗下厨煮生日骨胶原晚宴,李博士亦有带老婆食生日Lunch。

35岁生日报喜佗B八个月 刘倩婷晒李丞责操刀大肚靓相

刘倩婷指老公好期待再做爸爸。

记者忍唔住致电Sandy恭喜,听毕恭喜说话,靓靓大肚婆笑唔停,并开心分享再佗B及过生日的喜悦。因为交游广阔,好多朋友都跟Sandy庆祝生日,包括乐小姐、朱千雪、苏永康太太Anita、汪诗诗、汪圆圆及关心妍等。“朱千雪好忙,但佢都抽时间同我去酒店食Lunch庆祝。”

35岁生日报喜佗B八个月 刘倩婷晒李丞责操刀大肚靓相

李博士亲自下厨的生日晚宴有鲍鱼。

35岁生日报喜佗B八个月 刘倩婷晒李丞责操刀大肚靓相

亦有大大块靓花胶。

因为Sandy的4岁囡囡李仟辰(Eldora)同关心妍囡囡杨荣心(Jovia)系同学,所以一众同学妈妈亦有约Sandy到其中一个同学屋企庆祝,“疫情关系好难得先可以聚一聚,啲家长都好有心机,用好多汽球布置,好靓好开心。”虽然疫情影响唔可以大肆庆祝生日,但Sandy笑言收咗超过20个生日蛋糕。

35岁生日报喜佗B八个月 刘倩婷晒李丞责操刀大肚靓相

仲有粉丝煮大蚬。

35岁生日报喜佗B八个月 刘倩婷晒李丞责操刀大肚靓相

胶质丰富的花胶。

上周五,本报拍摄到李博士买花买酒同老婆庆生,当时李博士仲笑笑口话会亲自下厨煮生日餐贺老婆。问到好口福的Sandy最终生日餐食咗乜?“都系啲养肚嘅食物,增加骨胶原,好似鲍鱼、花胶同好多海鲜,我妈妈都有份食。”因为太开心,所以Sandy都有浅尝几啖靓酒。

35岁生日报喜佗B八个月 刘倩婷晒李丞责操刀大肚靓相

豉汁蒸鳝。

35岁生日报喜佗B八个月 刘倩婷晒李丞责操刀大肚靓相

Sandy透露囡囡送咗生日歌畀佢,同埋写满I Love You 妈咪字句嘅生日咭。

35岁生日报喜佗B八个月 刘倩婷晒李丞责操刀大肚靓相

刘倩婷同关心妍因为囡囡关系结缘,疫情前经常有聚会。

问到再佗B感觉?Sandy坦言较第一胎轻松,“舒服过第一胎,好享受呢次佗B过程,不过因为疫情都会紧张。”Sandy又笑言肚中BB系运动型,“系咁郁,好似喺入面做瑜伽咁。”而姐姐仟辰亦好期待BB出世,“佢好开心,未感受到佢有呷醋感觉,仲成日会锡我个肚,又会听吓个肚入面啲水声。”

35岁生日报喜佗B八个月 刘倩婷晒李丞责操刀大肚靓相

朱千雪百忙中抽空同老友庆生。

35岁生日报喜佗B八个月 刘倩婷晒李丞责操刀大肚靓相

苏永康太太Anita、汪诗诗、汪圆圆等亦有同李太庆牛一。

至于一直好恨再做爸爸的李博士心情?Sandy笑得更大声,“佢求咗我好耐,终于成功,佢当然系好期待。”Sandy还指李博士摄影瘾大发,不断同佢影大肚相留念,“啲相佢尽咗力㗎嘞。”问到腹中BB性别?Sandy笑言未讲得住,言谈间笑声满载相当快乐。

35岁生日报喜佗B八个月 刘倩婷晒李丞责操刀大肚靓相

刘倩婷趁牛一公开大肚相宣布怀孕8个月。

35岁生日报喜佗B八个月 刘倩婷晒李丞责操刀大肚靓相

乐小姐及杨明。