*

upload_article_image

唐奕聪徒弟钟达茵指遗孀表现坚强 师傅日日游水跑步生活健康

R.I.P.

钟达茵永达怀念好师傅Gary。

作为唐奕聪(Gary)徒弟,圈中喻为“和音王”,太极乐队御用和音的钟达茵(Pam)感到痛心:“佢好重用我,我平时叫佢做阿爸嘅,佢特别锡我,无论我几唔好,佢用得着和音嘅嘢都会揾我,就算我唱错啲音,佢都会好有耐性咁叫我修改,唔知几时开始佢就从来都冇放弃过我,总之系佢做band leader或监制,和音就一定有我。”

之前Pam打歌《明明爱你》,Gary仲以神秘嘉宾身份接受访问力撑她。

钟达茵系太极乐队演唱会御用和音。

之前Pam打歌《明明爱你》,Gary仲以神秘嘉宾身份接受访问力撑她。Pam表示不知道Gary健康状况,反而听到“阿爸”日日去游水及跑步,生活健康。幸而Gary太太有信仰,好快冷静过来,变得相当坚强,作为朋友都安心下来。

唐奕聪