*

upload_article_image

蔡一智全家“食好西” 逢放假必食好嘢

家庭乐。

相中人笑得开心,啲嘢食又好吸引。

56岁嘅蔡一智好钟意玩IG,更新密度好高,最常Po嘅系食物食物同运动相,特别系放假日,蔡氏一家五口必定享受亲子乐食好嘢再去做运动。

想食。

好想食。

好肚饿。

好吸引。

周日下昼,蔡氏一家又出动,一家人食完好嘢再影大合照,相中可见蔡太同二女同一发型,细仔同大女(蔡太同前夫所生的女儿)亦笑容一致,呢张全家福可以晒大相再放喺屋企㖞。

呀~

成日食好嘢当然要勤啲做运动,同样一家人出动。

哗。

好似闻到香味。

家庭日重头节目当然系食好嘢。