*

upload_article_image

姜涛自荐做摄影师 林家谦想影有Mood相点知变生意生败咁款

不过最后都收货嘅。

姜涛帮林家谦揸机影相,角度冇咩问题不过下次要指导吓Model㖞。

姜涛、林家谦及陈蕾昨日齐齐为品牌活动音乐会开Live,事后家谦就在IG限时动态贴出短片表示:“姜大C(B)话帮我影相~点知睇返就...”片中可见家谦侧身挨在墙壁,好似想影懒有Feel意境相,不过唔知系咪表情太忧郁呢,成件事感觉好灰。

姜涛大作,林家谦表情有生意失败Feel。

姜B揸机影完后好兴奋,即刻Show畀对方睇,仲要好满意自己作品咁。

姜涛亲自揸机帮林家谦影相。

不过啲相似乎同家谦期望有少少出入,佢加上笑住喊Emoji外,仲露出“尴尬而不失礼貌的笑容”回应,睇嚟下次摄影师姜B要指导吓家谦嘅表情嘞!

林家谦系咪谂紧点回应姜涛好呢?

姜涛、林家谦及陈蕾昨日出席品牌活动。

林家谦笑容好无奈,不过最后都收货。