*

upload_article_image

唔想新婚细佬咁快生B 陈凯琳:想佢帮手凑两个仔

Grace话细佬自己小朋友就唔肯帮佢凑仔。

陈凯琳(Grace)今日(30日)出席活动,早前孖生细佬Derek结婚,荣升姑奶的她笑言父母对三个子女已成家立室最开心,但她不想细佬咁快生小朋友,事关佢想细佬帮手照顾自己两个仔。

东星图片

陈凯琳日前荣升姑奶。

Grace说:“佢有自己小朋友就唔肯帮我凑仔,我觉得细仔Yannick同细佬好似,个个见到都话好似细佬以前个样,成个饼印,有时望住细仔会谂返细个同细佬嘅嘢。”

陈凯琳好搞笑话唔想细佬生小朋友,原因系要帮佢凑仔。

对于大仔Rafael与细仔Yannick的相处,Grace表示大仔两岁开始意识到做哥哥,亦会叫大仔要照顾细仔,但两兄弟冇争玩具玩。

陈凯琳大仔Rafael及细仔Yannick。

Grace又指大仔已正式返学,初时也担心他不习惯校园生活,不过有朋友教路,返学一星期前向儿子灌输上学的讯息,到正式返学就好顺利冇喊。她说:“大仔好愿意戴口罩,觉得系一个日常习惯。”

童年陈凯琳及细佬。