*

upload_article_image

怕吓走晒啲客 姜涛笑言拍内裤广告要Key队友Body

姜涛最想拍美食广告,因为可以光明正大狂食。

姜涛及蔡卓妍(阿Sa)晚上出席“HPV健康教育大使发布会”,姜涛直言与前辈阿Sa合作开心又紧张,开工前一日已幻想过程并笑说:“但其实根本唔使担心,皆因我哋系分开拍,但我有去探班同影合照,因为出道前、细细个都有听Twins嘅歌。(买过Twins的碟或睇过演唱会?)其实我由细到大都未睇过演唱会,连小猪罗志祥嘅演唱会都未睇过,因为屋企冇畀钱我睇,零用钱都用嚟买嘢食同买游戏卡,哈哈!”

东星图片

东星图片

姜涛表示入行后工作忙碌,除了睇过队友Ian的九展演唱会外,未曾当过红馆骚的观众,笑言最想做MIRROR演唱会的观众,审视自己的演出,但根本不可能。对于有指他半年狂拍50个广告,姜涛冇认真数过,但希望客户继续找他合作,问到是否猪笼入水?他笑说:“很多支票仍未收到呀,广告的钱比较迟收到呢!”笑问会否担心花姐“落格”?他说:“咁又唔会!如果有,花姐就唔会咁穷啦,哈哈!”

【话花姐穷】拍内裤广告要Key队友Body      姜涛笑言怕吓走晒啲客

姜B最想拍美食广告,因为可以光明正大狂食。

姜涛不讳言最想拍美食广告,可以光明正大狂食,若有钱赚也不介意拍M巾广告,又谓要与MIRROR队友合拍。至于内裤广告呢?姜涛笑说:“Key我个样便可,身体可以用Stanley或Alton。(为何不现真身?)我惊以后乜广告都冇呀,吓走晒啲客,我都有自知之明㗎,哈哈!”

【话花姐穷】拍内裤广告要Key队友Body      姜涛笑言怕吓走晒啲客

对于半年狂拍50个广告,姜B话冇数过同埋好多支票仲未收到。