*

upload_article_image

开工吃太多零食 连诗雅勤做Gym晒健美身材

好fit !

连诗雅 (Shiga)一向身材超FIT,腹肌线条明显,再加上一双超长美腿,几近完美身型。近日Shiga就于社交网PO做Gym短片,大骚健美身材。

网上图片

Shiga写着:“在拍摄世界所谓的‘天地更’,就是头场拍完隔开到尾场先再拍。今早开完有6个钟break,梗系争取时间眠一眠再运动,然后再开工!多么的充实呢。#其实事实系因为开工嘅时候食得太多零食、#所以咪要还囉”。

 
 
 
 
 
在 Instagram 查看这则贴文
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Shiga Lin(@shi_ga)分享的贴文

网上图片

网上图片

网上图片