*

upload_article_image

为林家谦抱不平 郑中基:你千祈唔好缩

支持家谦!

郑中基第二场自驾演唱会于中环海滨活动空间举行,场内爆满,场外近300人围观;许廷铿、方力申、钟培生等到场支持。

二人合唱

林家谦亦有独唱

林家谦担任第二场嘉宾,与郑中基先合唱一曲《我代你哭》。林家谦早前ViuTV《Chill Club推介榜年度推介20/21》横扫6奖,成为大赢家,但一向寡言的他领奖时曾说︰“个奖自己拎㗎,咁随便嘅。”、“我老是常出现,好烦!”引起网上热议,更指他有机心。

郑中基邀请林家谦做嘉宾,并给予鼓励。

郑中基与Jer

郑中基乘机为林家谦抱不平,说:“听讲问你嘢,你都会讲错嘢,大家觉得系唔系㗎?唔系㗎可!其实咁多人支持你,你开唔开心?”林家谦笑笑说:“开心,真系嘅。”郑中基接着说:“不如问吓你未来计划啦!唔系,你唔好答,你答有呢,啲人就话你有机心,你答无呢,啲人就话你懒,所以你唔好答呢个。”全场掌声支持。

余诗敏与子女继续捧老公场。

郑中基自驾SHOW现场。

郑中基再问观众《一人之境》作曲、填词、编曲及监制是谁?观众4次大喊林家谦名字。他笑说:“系囉,4个都系佢,点解唔可以多谢自己呢?我就唔明喇,如果畀着我,我会多谢自己4次。你听我讲,你千祈唔好缩,要缩就等我呢啲老野缩,你好好地做音乐就得㗎啦!”随后,林家谦再独唱《一人之境》。

许廷铿与方力申捧场。