*

upload_article_image

蒋祖曼首次扮大状压力爆煲 感激有黄智贤提点

今次为Joman第一部TVB剧。

蒋祖曼(Joman)最近在新剧《逆天奇案》首次挑战大律师角色,她承认压力好大,好彩监制刘家豪好贴心,预早给她剧本做准备,但法庭戏近尾声才拍,令她惊足全程。幸好初次合作的黄智贤好照顾对手,知她是电视城新丁会经常提点她,但她又笑指黄智贤角色追女却坚离地,如果老公照做会畀她闹。

【头条独家】首次挑战演大状压力大 蒋祖曼感激有黄智贤照顾

Joman今次拍《逆天奇案》,遇到不少挑战和困难。

【头条独家】首次挑战演大状压力大 蒋祖曼感激有黄智贤照顾

Joman大赞初次合作的黄智贤是好好先生。

Joman虽然并非第一次拍TVB剧,但是未试过长时间在TVB录影厂开工,“之前拍《使徒行者2》𠮶几个剧都系用实景多,真系未试过搭厂景拍,对我嚟讲好有新鲜感,但系因为少喺TVB开工,又唔系好熟路,变咗好似个新丁咁,好多嘢都要问人,真系几搞笑㗎!”

【头条独家】首次挑战演大状压力大 蒋祖曼感激有黄智贤照顾

首次挑战大状角色的Joman,面对法庭戏好大压力。

【头条独家】首次挑战演大状压力大 蒋祖曼感激有黄智贤照顾

Joman在剧中被黄智贤演的“Nic Sir”热烈追求。

好彩Joman有剧中的“追求者”照顾,“今次我有九成戏系同Ben(黄智贤)合作,虽然同佢第一次一齐拍剧,但系佢好照顾对手,好多时系佢发现有问题主动提我,真系好多谢佢!佢现实又系个好好先生,成日买埋𩠌先开工,虽然我唔认识佢太太,但系觉得佢哋真系好幸福㗎!不过个剧入面,佢演嘅‘Nic Sir’追女仔就好离地,会包戏院啲位陪睇戏,好鬼夸张,如果我老公系咁做,一定畀我闹佢嘥钱呀!哈哈!”

【头条独家】首次挑战演大状压力大 蒋祖曼感激有黄智贤照顾

Joman笑指若老公陈卓麒似“Nic Sir”追她一定挨闹。

不过,对于初次演大状角色,Joman就要靠自己冇人帮到手,“入咗行咁耐,今次真系第一次演律师,仲要系个大状,所以都有唔少法庭戏,啲对白又长又难记,好彩家豪哥(刘家豪监制)好好,佢未开工之前两个月已经畀定剧本我,等我可以多啲时间做准备,但系要就厂期,所以排到近尾声先至拍啲法庭戏,所以我惊足咁耐,真系好大压力,怕自己记唔到会累街坊,搞到大家迟收工就唔好,好彩都算顺利完成,原来自己记性都唔算太差,真系有啲似当年考公开试感觉呀!”

【头条独家】首次挑战演大状压力大 蒋祖曼感激有黄智贤照顾

Joman一直恨跟鲍起静合作,可惜今次对手戏不算多。

【头条独家】首次挑战演大状压力大 蒋祖曼感激有黄智贤照顾

首次挑战演大状的蒋祖曼虽然压力好大,幸好有好拍档黄智贤照顾。