*

upload_article_image

胰脏生两个肿瘤 黎瑞恩靠乐观奇迹康复

Vivian和其他患病朋友讲:“大家唔好绝望,放松及乐观,凡事都有可能!”

黎瑞恩(Vivian)去年曾生蛇生上眼,近日就发现胰脏有两个肿瘤,她昨晚(17日)在社交网站发长文,详谈自己的病历。

网上图片

Vivian透露因为经常进食后感不适,所以怀疑自己有幽门螺旋菌又肠有瘜肉,于是去了做全身检查,发现胰脏有阴影,再作详细检查后发现胰脏真有两个瘤,医生表示通常末期才看到肿瘤,但幸好暂时是良性,但因为一个在头、一个在尾,头那个黐住其他器官,所以要手术切除的话,每个器官都要切三份一。

网上图片

Vivian最终决定不做手术,原本她都有乖乖定期去检查,但认为“照CT都有辐射,照多几次本来冇嘢都变有嘢啦”,于是直接对两个瘤不闻不问,遵从医嘱保持乐观开朗,以“过一日、赚一日”的心态生活。

网上图片

不过,最近Vivian因为肚剧痛又发烧而入院,“我谂时间都差唔多喇,医生话帮我照吓成个肚,好神奇,佢话见唔到你胰脏两粒瘤㖞,只系肠胃炎导致肠抽筋,我即刻开心到癫咗!问咗自己好多次点解....点解...唔理咁多喇 ,原来唔好谂埋咁多冇谓嘢及负面嘢,真系可以医病㗎,所以我想同大家分享我嘅谂法,希望无论患咩病嘅朋友讲,大家唔好绝望,放松及乐观,凡事都有可能!”