*

upload_article_image

疫情放缓狂搞聚会 陈敏之终于揽到小珍珠

杨茜尧向来做足防疫措施。

陈敏之呢期好多聚会,早前就约咗黄伊汶同佢个仔陈真,又同胡杏儿一家去主题公园庆祝母亲节,呢两日就约咗陈山聪父子及杨怡(现改名杨茜尧)母女。

疫情放缓系咁搞聚会   陈敏之终于揽到杨茜尧个女

陈山聪都有参与聚会。

疫情放缓系咁搞聚会   陈敏之终于揽到杨茜尧个女

陈敏之抱住Jaco好开心。

疫情放缓系咁搞聚会   陈敏之终于揽到杨茜尧个女

轮到杨怡抱Jaco。

陈敏之寻日喺IG贴咗跟陈山聪同囝囝Jaco嘅合照,今日就轮到同杨茜尧及小珠珍的合照,一岁小珍珠眼仔碌碌好似老窦,陈敏之留言说:“好开心呀!终于见到好姊妹一家,同埋靓靓小珍珠!真系人见人爱,长得美美的小公主。我们这班一起长大的好友,而家个个都结婚生仔了!大家都有唔同嘅阶段,现在应该是另一种幸福吧!下次我哋有小朋友聚会,小珍珠一定要一齐参加啊!很喜欢妳喔!”又啊又喔咁,杨茜尧留言表示约咗几次先成功见面。她说:“约了又约,约了又约,终于见面啦!我们这些父母都是长不大的孩子,希望孩子们长大后都要像我们一样,继续相亲相爱。 JacoBB好可爱,敏之EE,期待下次再带我们好玩的地方!”

疫情放缓系咁搞聚会   陈敏之终于揽到杨茜尧个女

陈敏之赞好Jaco冷静 又得意,好想快啲可以同佢游水。

疫情放缓系咁搞聚会   陈敏之终于揽到杨茜尧个女

陈敏之同胡杏儿一家庆祝母亲节。

疫情放缓系咁搞聚会   陈敏之终于揽到杨茜尧个女

小珍珠好似迷你版罗子溢,好搞笑。