*

upload_article_image

黄宗泽Chok住玩Wakesurf庆端午 关智斌呻唔畀除衫冇得骚肌

好刺激的庆祝节目!

今日(14日)是端午节,不少人都去游龙舟水,无独有偶,关智斌(Kenny)及黄宗泽(Bosco)都分别玩Wakesurf(无绳滑水)应节。

黄宗泽Chok住玩水庆祝端午节 关智斌湖上Wakesurf呻冇得骚肌

Kenny劲轻松,一路滑水一路饮酒。

黄宗泽Chok住玩水庆祝端午节 关智斌湖上Wakesurf呻冇得骚肌

Kenny表示好想除衫,不过船家唔准。

Kenny在社交网上载两段照片及影片,他一边在湖上滑水,一边跟随船上播放的音乐摆动身体,非常轻松。不过另一片段,原本想蹲在滑板上的他最后失去平衡跌落水。Kenny留言:“无论边度都会揾到可以 #wakesurf 嘅地方🏄🏻‍♂️端午节快乐!cheers 🥂 #原来湖水系几爽 #不过船家唔准我除衫😌”,冇得骚大只𠻹!

黄宗泽Chok住玩水庆祝端午节 关智斌湖上Wakesurf呻冇得骚肌

Kenny原本想蹲在滑板上。

黄宗泽Chok住玩水庆祝端午节 关智斌湖上Wakesurf呻冇得骚肌

最后Kenny失平衡,挞落水!

黄宗泽Chok住玩水庆祝端午节 关智斌湖上Wakesurf呻冇得骚肌

Kenny再送一张型仔自拍畀大家。

至于Bosco的滑水片段都几Chok,更配上背景音乐,虽然技术未如Kenny纯熟,但初学嚟讲上到水又维持到咁耐,尚算见得吓人。

黄宗泽Chok住玩水庆祝端午节 关智斌湖上Wakesurf呻冇得骚肌

Bosco都去咗Wakesurf。

Bosco表示:“端午节要游下(吓)龙舟水,端午节快乐!”仲引嚟陈滢同方力申呢对绯闻男女留言赞好。

黄宗泽Chok住玩水庆祝端午节 关智斌湖上Wakesurf呻冇得骚肌

方力申及陈滢都有留言,后者仲撩一齐去Wakesurf。

黄宗泽Chok住玩水庆祝端午节 关智斌湖上Wakesurf呻冇得骚肌

Kenny同Bosco都趁端午节各自去滑水。