*

upload_article_image

林家栋用粗口闹Bipin Karma助入戏 忙拍戏未了解电影新条例

《手卷烟》明天正式上映。

陈健朗执导的《手卷烟》昨晚举行群星好友场,戏中演员林家栋、Bipin Karma及蒋祖曼等人出席,而黄修平、陈果、周家怡等亦现身支持。

家栋为教Bipin Karma入戏,突然向对方爆粗。

男主角林家栋表示:“拍摄𠮶阵疫情爆紧,大家都好惊,当时又喺最多人最繁华嘅大厦取景,好多人出嚟睇我哋又冇戴口罩,大家未埋位都会戴返。”

粗口闹Bipin Karma助入戏  林家栋忙拍戏未了解《电影检查条例》

家栋希望《手卷烟》可得到更大回响。

他又道:“我呢种性格就唔担心得咁多,都要做㗎!本来部戏早半年开拍,因为修整剧本而延迟,就遇上疫情,好彩拍摄都顺利。”

粗口闹Bipin Karma助入戏  林家栋忙拍戏未了解《电影检查条例》

Bipin Karma演出获家栋大赞。

家栋透露有次未埋位拍摄时,他突然向南亚裔新演员Bipin Karma讲粗口:“我问佢听完有冇唔舒服,要记得呢种感觉,因为戏中角色成日俾人恰。”他更大赞对方今次演绎得很好。

粗口闹Bipin Karma助入戏  林家栋忙拍戏未了解《电影检查条例》

《手卷烟》举行群星好友场,明天正式上映。

谈到《手卷烟》参展多个电影节,家栋希望能获得更大回响:“我梗系想有更好回报,因为部戏系香港电影发展基金资助,所以要话畀当局同纳税人知,电影圈系培育到新人。”

家栋为教Bipin Karma入戏,突然向对方爆粗。

家栋又表示现正与古天乐合作电影《恶行之外》,造型要留长发及胡须:“之后再补拍电影《断网》戏份,真系精神分裂,但都庆幸有工开。”

粗口闹Bipin Karma助入戏  林家栋忙拍戏未了解《电影检查条例》

家栋和Bipin Karma在《手卷烟》有不少对手戏。

此外政府近日修订《电影检查条例》,若电影题材危害国家安全,可被评为不宜上映。家栋说不太清楚细节,要先了解:“我近排拍紧戏,详细未留意晒!而家知啲唔知啲,我唔信懒人包,等了解清楚先。”

粗口闹Bipin Karma助入戏  林家栋忙拍戏未了解《电影检查条例》

家栋为教Bipin Karma入戏,突然向对方爆粗。