*

upload_article_image

几个月冇见蔡思贝 胡鸿钧:我睇访问先知佢消息

Hubert表示少时间见朋友嘛。

胡鸿钧(Hubert)今日(18日)到新城电台接受访问,他开心表示主演的新剧《爱上我的衰神》刚于日前煞科,可以重投歌手身份,希望7至8月有新歌出。提到周日(20日)父亲节,Hubert透露将约父母食餐好,那么两老可有要求带埋女友去庆祝?跟蔡思贝传绯闻的他说:“叫我返屋企饮汤。(连同另一半?)只叫我。”

【手已分?】自爆几个月冇见蔡思贝 胡鸿钧:我睇访问先知佢消息

Hubert(右)今日到新城电台接受访问。

【手已分?】自爆几个月冇见蔡思贝 胡鸿钧:我睇访问先知佢消息

Hubert与思贝的绯闻传足多时。

追问可会跟思贝家人庆祝父亲节?Hubert仅答:“睇吓有冇缘份或时间,睇命运安排,因为佢拍紧剧,难度期,我都系透过访问先知佢嘅消息。(关系咁疏离?)少时间见朋友嘛,只系久唔久通讯。(几耐冇见?)唔记得喇,大约几个月吧!喺公司都会撞到,但冇特别约。(你拍剧断六亲咁㖞?)系呀,所以而家要重新联系六亲,由饮汤开始,哈哈!(咁边有时间拍拖?)睇缘份啦!”

【手已分?】自爆几个月冇见蔡思贝 胡鸿钧:我睇访问先知佢消息

Hubert自言拍剧断六亲,跟思贝也有几个月冇见,自己都系睇访问先知对方消息。

【手已分?】自爆几个月冇见蔡思贝 胡鸿钧:我睇访问先知佢消息

Hubert透露新剧《爱上我的衰神》前几日终于煞科。

【手已分?】自爆几个月冇见蔡思贝 胡鸿钧:我睇访问先知佢消息

新剧《爱上我的衰神》由(右起)Hubert和陈嘉慧主演。