*

upload_article_image

苏志威难忘细女赠捕梦网贺父亲节 囡囡赞爸爸比较和善刘小慧超呷醋

自然可以发好梦。

苏志威与太太刘小慧、细女苏靖珺(Ina)为香港开电视拍摄父亲节特辑。小慧与Ina率先炮制甜品冰火橙花年糕,向苏志威送上窝心惊喜,品尝后更赞不绝口给予100分。

苏志威难忘细女送DIY捕梦网 刘小慧呷醋囡囡赞爹哋比较和善

苏志威话他家好少庆祝节日,觉得只要每日开开心心已可以。

谈及会怎样庆祝父亲节,苏志威表示:“其实我哋一家人好少庆祝节日,我觉得只要每日开开心心咁过就已经可以!”

苏志威难忘细女送DIY捕梦网 刘小慧呷醋囡囡赞爹哋比较和善

Ina、苏志威与刘小慧

苏志威坦言很难忘细女Ina数年前送赠的一份父亲节礼物:“Ina未够10岁𠮶阵,亲手制作咗一个捕梦网畀我,只要将佢挂喺床头,瞓觉嘅时候就会舒服一啲,所以直到而家,个捕梦网都一直挂喺度,系我好钟意嘅一份礼物!”

苏志威难忘细女送DIY捕梦网 刘小慧呷醋囡囡赞爹哋比较和善

囡囡10岁时DIY送的捕梦网父亲节礼物,苏志威现在仍保存著。

对父亲苏志威的感觉,Ina指对方比较和善,小慧闻言即笑说:“即系比起我嚟讲,Daddy比较和善系咪?”至于苏志威则大赞女儿:“我觉得佢好有时尚触觉,尤其对美学呢方面!Ina好钟意研究汉服,佢依家会喺屋企制作发簪,整好之后又会戴住问我哋靓唔靓,系一个好活泼同好有创意嘅小朋友!”

网上图片