*

upload_article_image

参赛者拎手机睇住歌词献唱 唐安麒狠批冇礼貌

唐安麒表示:“即使有才艺及外貌,冇礼貌一律OUT!”

唐安麒博士日前以首席评审身份,现身《ACE Talent亚洲模特儿大赛香港赛区》初选,当日40名入围参赛者即席进行才艺表演,当中18岁的小鲜肉王耀宏(Ivan)激似韩星金秀贤,凭住含羞的笑容及高挑的身形,再边弹结他边唱陈芳语的《爱你》,令现场空气都充满青春气息,成功讨得评判的欢心。

【ACE Talent初选】拎手机睇住歌词献唱 唐安麒狠批Hea爆参赛者冇礼貌

18岁小鲜肉Ivan被誉为“翻版金秀贤”。

【ACE Talent初选】拎手机睇住歌词献唱 唐安麒狠批Hea爆参赛者冇礼貌

Ivan边弹结他边唱陈芳语的《爱你》。

唐安麒睇到拍烂手掌。

至于12岁孖女参赛者Jaybie和Jaybo唱跳出色,亦令评判睇到拍烂手掌,极具明日之星风范。

【ACE Talent初选】拎手机睇住歌词献唱 唐安麒狠批Hea爆参赛者冇礼貌

12岁孖女参赛者唱跳出色。

【ACE Talent初选】拎手机睇住歌词献唱 唐安麒狠批Hea爆参赛者冇礼貌

普遍参赛者都表现出色。

【ACE Talent初选】拎手机睇住歌词献唱 唐安麒狠批Hea爆参赛者冇礼貌

曾参加《全民造星III》的杨宁都有参加今次比赛。

不过,当日有个别参赛者并没有好好准备,不单止背景音乐有原唱声音,更边唱边拎住手机睇歌词!该名参赛者于献唱前说:“我唔系好熟只歌,可唔可以拎住电话睇歌词?”此话一出令气氛跌至谷底,曾盛赞姜涛有礼貌和EQ的唐安麒仍保持气量,待对方完成表演后才狠狠抨击,她说:“操守同礼貌好紧要,参加比赛冇可能攞住电话睇歌词,韩国人非常重视礼貌同态度,即使有才艺及外貌,冇礼貌一律OUT!”

【ACE Talent初选】拎手机睇住歌词献唱 唐安麒狠批Hea爆参赛者冇礼貌

有参赛者冇准备好背景音乐,仲自言“唔系好熟只歌”,要边唱边拎住手机睇歌词。

【ACE Talent初选】拎手机睇住歌词献唱 唐安麒狠批Hea爆参赛者冇礼貌

唐安麒狠批该参赛者冇礼貌、态度差。

【ACE Talent初选】拎手机睇住歌词献唱 唐安麒狠批Hea爆参赛者冇礼貌

唐安麒日前以首席评审身份,现身《ACE Talent亚洲模特儿大赛香港赛区》初选。