*

upload_article_image

麥明詩荷蘭訪問前性工作者 馮盈盈欲組姊妹檔搵錢

1+1大過2......

由麥明詩及馮盈盈《荷蘭好玩》將於7月21日首播。麥明詩透露節目會深入了解荷蘭的夜生活及情色世界。馮盈盈提到自己甚少夜生活,飲半杯酒就會有醉意,因此拍攝時都於醉酒狀態。馮盈盈笑說:「都係今日先知會出到街,因為內容有好多都出唔到街。」麥明詩笑說:「播到出街都可能會暫援。」

麥明詩透露節目《荷蘭好玩》會深入了解荷蘭的夜生活及情色世界。

談到可有令她們大開眼界,馮盈盈興奮地表示,終於理解到甚麼是「單身氣場」。她笑說:「我同麥明詩喺荷蘭認識到一位男士,有互相交換聯絡方法。但返到香港,佢已經再無理我,淨係同佢傾計。」問到麥明詩可有發展空間?她說:「都係認識多一個朋友,佢本身係英國人,有話我去英國啲話會提供住宿。」馮盈盈就笑指她收兵。

麥明詩透露節目《荷蘭好玩》會深入了解荷蘭的夜生活及情色世界。

此外,麥明詩透露到當地訪問一對雙胞胎,她們是前性工作者,令她大開眼界。馮盈盈笑說:「畀咗好大啟發我,我同麥明詩可以姊妹檔搵錢!」麥明詩笑說:「畀我地知道一加一唔一定等於二,都可以等於三。」

麥明詩

馮盈盈