*

Mark Felt

揭秘安荣(二): 民主党金钱操作机器 成林卓廷“造星运动”金矿

前文讲咗民主党属下卫星团体安荣公司进行“金钱操作”的套路,今日接住讲民主党大佬点通过安荣在党内培植派系,同埋林卓廷如何通过霸占党内资源,一步步成为民主党的“明日之星”。 一、唯景–晴天–安荣,一脉相承 民主党系香港最老牌嘅政党,在政坛屹立3 ...

公民党,究竟做紧乜? (九)

自称公民党党员,化名“古仔”写到第九篇,佢话系最后一篇。   公民党,究竟做紧乜? (九) 终于到咗立法会投票嘅时刻,我谂,‘公民党,究竟做紧乜?’都应该系咁先啦。 一切都成咗定局,就算未投票,你地睇埋我呢篇,亦都系最后一篇,就应 ...

公民党,究竟做紧乜?(八)

自称公民党党员,化名“古仔”写到第八篇。   公民党,究竟做紧乜?(八)   好快又有新篇,要咁快手,一则系时近立法会投票,好多嘢变得好敏感,其中有啲“居然”同我地党扯上关系,真系要讲下;二则系“白色恐怖”变本加厉,一日 ...

公民党,究竟做紧乜? (七)

自称公民党党员,化名“古仔”继续爆料,在网上流传。   公民党,究竟做紧乜? (七)   政改政改,讲咗成两年咁耐, 我地党内居然没有真正讨论过政改方案内容,你信唔信?基本上就系上层搞掂晒,而且仲要系领袖日日喺传媒不停地 ...

公民党,究竟做紧乜? (六)

自称公民党党员,化名“古仔”继续爆料,最新第六篇在网上流传。   公民党,究竟做紧乜? (六)   …风声越来越紧… 依家居然去到向全党发出纪律通告:不得使用内地手机,例如华为,小米等,否则会党纪处分。哗,使唔使去到咁呀 ...

公民党,究竟做紧乜? (五)

最近网上流传一个化名“古仔”的人写的文章,自称公民党党员,已经写到第五篇。 公民党,究竟做紧乜? (五)今回轮到,梁家杰大闹汤家骅   公民党开会要收手机,现在变成了常规,最新消息:不但是手机,连手提电脑都唔可以出现。搞到咁秘密, ...

公民党,究竟做紧乜?(三)(四)

 呢轮比较忙,今日上一上网,睇到原来古仔又有两篇文。早前网上流传一个化名“古仔”的人写公民党的文章,自称系公民党党员。   公民党,究竟做紧乜?(三)   话左要讲杰哥如何坐稳“饭盒会”个大佬位,不过,事情发展好快,刚啱 ...

公民党,究竟做紧乜? (二)

 上周网上流传一个化名“古仔”的人写公民党的文章,自称公民党党员,咁快又有第二集,不妨继续八吓。   公民党,究竟做紧乜? (二)   我在讨论区发表我的‘不吐不快’,没有想过有咁大回响。网友一系就质疑‘真定假’,一系就话‘快啲有下文’… ...

网传公民党党员剖白:公民党,究竟做紧乜?

网上流传一个化名“古仔”的人写的文章,自称公民党党员,但睇落内容又有啲料到,唔理坚定流,不妨八一八。   一个年轻党员的心声:公民党,究竟做紧乜?   汤家骅与郭荣铿,跟随大律师公会代表团去北京,引起我不吐不快… 心情好 ...