*

upload_article_image

女友逼食嬰兒食品稱健康低卡 港男呻:好想丟咗佢

不少人為減肥出盡法寶,近日一名男網民於討論區發文指,女友近日愛上吃嬰兒食品,稱較健康及低卡路里,甚至買了一堆嬰兒零食逼他一起吃。惟當該名網民淺嚐一口時才驚悉中伏。

設計圖片

該名網民於「香港討論區」發文指,女友近日愛上吃嬰兒食品,稱「BB都食得嘅野好健康,又低卡路里」,故購買了一堆嬰兒零食與他同享,「話我減肥想食零食,食呢啲就好」。樓主聞言後滿懷好奇心吃了一啖,結果「無味嘅,呃鬼食豆腐呀,淡味到爆炸」。樓主透露,女友因買了一堆嬰兒零食吃不完,故要求他幫忙「解決」,令他甚感無奈,「好想全部丟咗佢」。

設計圖片

帖文引起網民熱論,有網民笑言,「你叫佢BB,佢就真係當正自己係BB」,有網民則指「咁浪費呀,無咩味,但有無口感呀,其實食BB零食唔錯㗎」、「BB零食其實好貴,尤其係韓國果啲」。

- 閱讀更多 -

往下看更多文章