*

upload_article_image

挨爛5萬蚊公仔事件 小童爸爸指仔仔驚到僵硬話「公仔好恐怖」

「天線得得B」Laa Laa模型公仔事件疑再有新進展。事件中小童的爸爸接受電台訪問時,憶述公仔破碎一刻。他指店員「冇屈我個仔踢跌公仔,但誤導咗我哋」,又指因為今次事件,仔仔今日向學校請假。

挨跌5萬蚊|指仔仔驚到僵硬話「公仔好恐怖」小童爸爸:睇片後心都噏埋

FB圖

小童父親接受電台訪問時指仔仔今年5歲,事發是在星期日下午6時半,他當時在店外接聽工人姐姐電話,忽然聽到「呯嘭一聲」,他隨即回頭望,發現店內涉事的公仔已倒地。

資料圖片

他又指,仔仔當時「僵晒好驚」,只低頭看著公仔,而店員亦向太太表示仔仔已踢過公仔一腳,當刻誤以為「個衰仔第一腳踢唔冧再踢二腳」,因此決定賠償了事,盡快帶兒子離開。他續說,公仔標價5萬多元,但店員聯絡公司後,決定只收成本價了事。

- 閱讀更多 -

往下看更多文章