*

upload_article_image

台灣 OPet 黑寵光呵護儀

人年紀大咗好容易有關節痛,係貓貓狗狗身上都係好常見。佢地又講唔到你知,然後你摸佢都會搞到佢地好唔舒服。關節唔舒服既情況下就變得小郁動好多,毛孩唔舒服之餘主人又會好擔心。有見及此小編想介紹比大家既呢隻寵物呵護儀既紅光同近紅外光療法可以幫助到毛孩既新陳代謝,仲可以解決關節疼痛嫁!快啲一齊黎守護毛孩啦!

台灣 OPet 黑寵光呵護儀

購買詳情請按:https://searchingc.com/collections/opet-miracle-red-light/

創意之處

增加細胞能量

消除肌肉疲勞

增強毛孩睡眠質素

增強皮膚健康降低炎症

緩解關節疼痛

台灣 OPet 黑寵光呵護儀

購買詳情請按:https://searchingc.com/collections/opet-miracle-red-light/

- 閱讀更多 -

往下看更多文章