*

upload_article_image

英國 Ostrich Pillow Original午睡枕頭

小編一向都有午睡的習慣,不過辦公室嘅枱都硬梆梆,點瞓都唔舒服。不過自從有左依個午睡神器,佢獨特嘅形狀可以完美阻擋光線和噪音。令您可以好好享受午休時間,自然工作效率大大提升。

- 閱讀更多 -

往下看更多文章