*

upload_article_image

除罩樣被網民瘋狂惡搞改圖 豬肉威威懶理一笑置之

似祥嫂又似不良蛙!

本周二(19日),豬肉檔威威(劉宋威)終於除罩見真身,之前強調唔除口罩係因為屋企有小朋友,防疫好重要咁話,但接廣告就可以除罩呢點被網民質疑,「而家又唔理小朋友嘞?」網民太好記性真係麻鬼煩。

豬肉威除罩樣被網民瘋狂惡搞     似祥嫂又似不良蛙威威回覆:一笑置之

其實除罩咪普通男人一個囉,係冇晒幻想啫。

豬肉威除罩樣被網民瘋狂惡搞     似祥嫂又似不良蛙威威回覆:一笑置之

因為見到好多Fans支持,威威哭了。

豬肉威除罩樣被網民瘋狂惡搞     似祥嫂又似不良蛙威威回覆:一笑置之

呢張圖好好用,咁究竟幾時有驗毒報告啫?

豬肉威除罩樣被網民瘋狂惡搞     似祥嫂又似不良蛙威威回覆:一笑置之

網民唔好咁黐線得唔得?​

- 閱讀更多 -

往下看更多文章