*

upload_article_image

家庭生活因錢而增加了夫妻間的拗撬 遭老婆投訴張致恒縱容兒子亂丟玩具

張致恒(Steven)老婆區燕雯(雯雯)不時於IG分享生活,家中大小事都不介意與外界分享。早前迎來第三個兒子,外界都擔心以他們的收入,要養3個小朋友可能會好困難,不過Steven兩公婆就曾公開回應:「窮唔代表冇資格生仔,窮有窮養。」但愛分享生活的雯雯,就不時於IG暗示生活艱難,曾自爆被逼遷,又自責未能帶小朋友去主題樂園玩。

張致恒縱容兒子亂丟玩具   老婆雯雯嬲爆:我自問冇咁多錢

張致恒一家早前迎來第3個兒子。

張致恒縱容兒子亂丟玩具   老婆雯雯嬲爆:我自問冇咁多錢

張致恒夫婦不時呻窮,被網民力勸不要再生小朋友。

張致恒縱容兒子亂丟玩具   老婆雯雯嬲爆:我自問冇咁多錢

雯雯又於IG分享生活,講到與老公教仔有分歧。

昨日(6日)雯雯又於IG限時動態大呻與老公教仔方式有分歧,講到最後又呻一句:「我自問冇咁多錢。」看來家庭生活因「錢」而增加了夫妻間的拗撬。而今次雯雯嬲爆原因是老公縱容啲仔亂丟玩具,更請大家不要再買禮物畀3個仔,「個仔撕爛晒啲書,一個幾百蚊嘅玩具周圍掉。當我話要睇實佢哋先好畀佢哋玩,佢哋爸爸只會話小朋友係咁,所有嘢身外物咪買過囉!我真係唔識教小朋友,我自問亦冇咁多錢,所以每一件玩具我都會好錫住。」有網民認為她不應該將責任完全推到老公身上,覺得她作為媽媽亦有責任教好小朋友,又有網民苦口婆心勸他們不要再生小朋友。

- 閱讀更多 -

往下看更多文章