*

upload_article_image

ToNick恆仔譚杏藍海旁拍拖超浪漫 西貢Staycation二人世界節目多多

首先恭喜ToNick主音趙善恆(恆仔),不久前憑《一秒拳王》電影主題曲《時間的初衷》拎到金像獎嘅「最佳原創電影歌曲獎」。日前嘅周六,恆仔同女友譚杏藍(小花)現身西貢,因為女方件衫同襪都係橙色,咁鬼掁眼自然望多兩眼。原來係佢哋,之前睇小花訪問,佢話兩人拍拖十年都有好多嘢講,記者跟住佢哋行咗一陣,果然冇吹水。

獨家丨ToNick恆仔箍實小花海旁調情   酒店享受二人世界

恭喜恆仔。

獨家丨ToNick恆仔箍實小花海旁調情   酒店享受二人世界

兩人漫無目的喺海旁行。

獨家丨ToNick恆仔箍實小花海旁調情   酒店享受二人世界

恆仔同小花真係好好傾,不過可能太熱小花拉低咗口罩。

獨家丨ToNick恆仔箍實小花海旁調情   酒店享受二人世界

恆仔突然箍實小花,後者應該習慣男友玩失驚無神。

- 閱讀更多 -

Tags:

往下看更多文章