*

upload_article_image

「港式廣東話」俚語字典驚現加國大學網站 粵語粗口英譯鬼馬生動

加拿大名校滑鐵盧大學的網站上載了一本「港式廣東話俚語」英譯字典,翻譯了逾5千個港式字詞如泵波鐘、嗒糖等,其中最矚目是英譯大量粵語粗口,鬼馬生動,迅即熱爆網絡。

「港式廣東話」俚語字典驚現國際頂尖大學網站 粵語粗口英譯爆趣

加拿大排名第一的滑鐵盧大學網站上載了一本「港式廣東話俚語」英譯字典。(滑鐵盧大學FB圖片)

「港式廣東話」俚語字典驚現國際頂尖大學網站 粵語粗口英譯爆趣

「港式廣東話」俚語字典驚現國際頂尖大學網站 粵語粗口英譯爆趣

「港式廣東話」俚語字典驚現國際頂尖大學網站 粵語粗口英譯爆趣

「港式廣東話」俚語字典驚現國際頂尖大學網站 粵語粗口英譯爆趣

- 閱讀更多 -

往下看更多文章