*

upload_article_image

劉穎鏇有「選擇困難症」 麥美恩忽冷忽熱難捉摸

由黎諾懿監製及主持的一連8集《仨心友行3》, 29日30日兩晚10點J2(82台)播出最後兩集。28日一集,李佳芯(Ali)、麥美恩(Mayanne)及劉穎鏇(Tiffany)首次挑戰吹「葉笛」,唯一一個成功「吹出聲」的Mayanne自誇「吹簫專家」。近日為慈善短片《伴》處女編、監、導的Ali則在節目再執導演筒,幫Mayanne及Tiffany拍片記錄友誼,之後正式展開第6集話題「感情」。

三女挑戰吹「葉笛」,最後只有Mayanne吹得出聲;諾懿聽到Mayanne自封「吹簫專家」後,就笑到咁嘅樣。

化身導演的Ali、在攝影師諾懿幫助下拍攝了一條主題為「姊妹情」的短片,席間Mayanne搞搞震話自己其實「皮笑肉不笑」。

Mayanne與Tiffany均自認因性格太熱情,經常引來異性誤會;「女神」Ali則自言直率、講嘢冇尾音,加上自幼被媽咪嚴禁做出惹人誤會舉動,故對不感興趣異性獻殷勤會即刻落閘,亦從不覺自己多人追,Ali說:「如果係我鍾意嘅,唔使追我我都會成日黐住佢,一唔鍾意嗰啲就會『得啦,唔使呀,我自己拎啦』,我就已經男人上身,好驚畀誤會人。」Ali又指希望另一半能夠了解及支持自己:「我一直畀人感覺硬淨,好易令男友覺得我唔需要佢,因為我唔嗲又唔識氹人,依家學識就算一句:『搞唔掂呀,冇咗你唔得』,佢可能已經好開心。」目前單身的Tiffany直認有「選擇困難」,因此希望將來另一半能為其規劃好一切;Mayanne則自問性格忽冷忽熱難捉摸,是屬於難駕馭的女友類型。

- 閱讀更多 -

往下看更多文章