*

upload_article_image

《男親女愛》一眾主演近況曝光 小強事隔22年已成視帝!

TVB的深宵劇集時段一向有不少捧場客,而最近TVB就順應民意,推出《傳承•經典 55:我揀我想睇》之「我們的...」及「難忘記...」系列,由觀眾投票選出深宵時段播放劇目。

近日公布結果,最後由《男親女愛》(2000)高票成為投選第一位,於將於11月7日(星期一)深夜起播放高清版本。

男親女愛|即睇10位主演近況  Do姐鄭裕玲狠心離巢  小強事隔22年已變視帝!

黃子華與鄭裕玲呢一幕「食咩都甜」然後咀嘴真係最經典。

男親女愛|即睇10位主演近況  Do姐鄭裕玲狠心離巢  小強事隔22年已變視帝!

又可以重溫返佢哋劇中金句!

劇集至今已有22年,一眾主角已經各奔前程,當中女主角鄭裕玲最近更加離開效力了44年的TVB。

男親女愛|即睇10位主演近況  Do姐鄭裕玲狠心離巢  小強事隔22年已變視帝!

而Do姐亦都早2022年10月底前宣布正式離巢無線。

- 閱讀更多 -

往下看更多文章