*

upload_article_image

鄭伊健昔日台慶唔戴威也行鋼線 何超儀險爆頭勁牙煙

鄭伊健同何超儀真係搵命博!

過幾日又來到每年一度的TVB台慶,一如慣例,一眾藝人都會為當晚的節目落力表演,而且藝人表演的項目年年不同,各有各精彩。近日TVB就為大家回帶,在其YouTube頻道重播一段1996年《翡翠歌星賀台慶》的踩鋼線表演項目,登場的人物包括有肥媽、鄭伊健、莫文蔚、古巨基、何超儀。勿看肥媽身形較為龐大,但原來她走在鋼線上竟變得身輕如燕,最後成功完成挑戰。而鄭伊健都非常厲害,唔戴威也挑戰仲要玩埋花式,認真搵命博!不過最驚險的一定是何超儀!事關她在墮下時險以高速撞爆頭!真係睇見都牙煙!

萬千星輝賀台慶|鄭伊健行鋼線連威也都冇搵命博  何超儀墮下一刻險爆頭

斤兩十足的肥媽原來先係最穩陣!

萬千星輝賀台慶|鄭伊健行鋼線連威也都冇搵命博  何超儀墮下一刻險爆頭

斤兩十足的肥媽原來先係最穩陣!

- 閱讀更多 -

往下看更多文章